yaşlılık bilimi

  1. K

    Geriatri - Yaşlılık Bilimi

    Geriatri - Yaşlılık Bilimi Tıp dilinde Geriatri sözcüğü "Yaşlı Tıbbi" anlamına gelir. Tüm dünyada, yaşlı sağlığı konusunu da içeren, yaşlılık bilimi olarak anılır. Tıpda Geriatri? Tıbda Geriatri; hayatın ilerleyen yıllarında, kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi...