söz kesme

  1. K

    Kız İsteme Ve Söz Kesme Merasimi

    Kız İsteme Ve Söz Kesme Merasimi Kız isteme merasimi yüzyıllardır yer yer değişerek, yer yer aynı kalarak günümüze kadar gelmiştir. Büyük şehirlerde artık kız isteme merasimi hem tanışma hem de söz kesme olarak yapılıyor. Her gelenek gibi kız isteme merasimi de yörelere göre değişkenlik...