siir video gorsel

  1. K

    Senden hatıra 'aşk'

    Senden hatıra 'aşk' Yeni bir gün Dünden hatıra bir avuç hüzün Yarına birikmiş bir torba hasret Günler hep sürelerince geçen zamanın tekrarı Bir bin binler yüz bin Ardında saklı bir damla yaş Bu saatte ne kardeş olur ne arkadaş Karanlığıdır yokluğun gecenin Gündüzüdür ışığın güneşin...