şifa reçeteleri

  1. K

    Antik Mısır Şifa Reçeteleri

    Antik Mısır Şifa Reçeteleri Mısır mitolojisindeki birçok tanrının genellikle şifa verici ve sağlığı koruyucu yönü vurgulanmıştır. Bunların içinde en bilinen önemli sağlık Tanrısı Thoth’dur. Mitolojiye göre Mısır’ın gök Tanrılarından biri olan Horus, kötülük Tanrısı Seth ile çatışması...