ruh sağlıgı ve hastalikları

  1. K

    Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

    Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilebilir bir hasar olsun (bunama gibi) ya da olmasın depresyon gibi, düşüncede, duygularda ve davranışlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozuklukların tanı ve tedavisiyle ilgilenen...