nöroloji nedir

  1. K

    Nöroşirürji Nedir?

    Nöroşirürji Nedir? Nöroşirürji Nedir? Sözlük anlamına bakacak olursak Nöroşirürji kelimesi Nöron ve Şirürji'den türetilmiştir. "ŞİRÜRJİ kelimesi" yaraları iyi eden' anlamına gelir. Nöron latince kökenli olup sinir hücresi demektir. Buradaysa genel olarak sinir sistemini anlatmak için...