ilkogretim

  1. K

    İlköğretim

    İlköğretim İlköğretim, eğitimin ilk aşamasıdır.Okul-öncesi eğitimin ardından gerçekleştirilir. Genellike çoğu ülkelerde, çocuklar için ilk öğretim zorunludur, ancak bu işlem sadece ebeveynlerin isteği ile gerçekleştirilebilir haldedir. Bunun ardından gelen orta öğretim, bir bakıma isteğe...