evlat edinme

  1. K

    EVLAT EDİNME HİZMETİ

    EVLAT EDİNME HİZMETİ Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutları Ülkemizde evlat edinme işlemleri; Türk Medeni Kanunun...