ella ertesi gün hapıağır yan etkiler

  1. E

    Ella Ertesi Gün Hapı Kimlerde Ağır Yan Etkiler Yaratmaktadır?

    Ella Ertesi Gün Hapı Kimlerde Ağır Yan Etkiler Yaratmaktadır? Ella Ertesi Gün Hapının bir takım yan etkiler yarattığı bilinmektedir. Fakat bu yan etkiler çok az kadında meydana gelmekte ve çok şiddetli görülmemektedir. Bu ilaç genel olarak, adet döneminde görülen ağrı ve sancıları...