egitim şart

  1. K

    Eğitim Şart. Ama Nasıl Bir Eğitim?

    Eğitim Şart. Ama Nasıl Bir Eğitim? Eğitim şart ama nasıl bir eğitim? Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder Eğitim Reformu Girişimi (ERG)’nin kuruluş hikayesini ve eğitimin amaç ve içerik bakımından ihtiyaçlarını anlattı.”İnsan haklarına ve adalete değer veren, farklı dünya görüşlerine...