dügün

  1. K

    İSLÂMA GÖRE DÜĞÜN MERASİMİ

    İSLÂMA GÖRE DÜĞÜN MERASİMİ Bizler için en hayırlı Dini seçen Allah Azze ve Celle’nin ismi ile… O’na hamd, Rasûlüne salat ve selam eylerek… Gönderilmiş olduğumuz dünya semasında Müslümanlar olarak her daim imtihan edilmekteyiz. Bu imtihanlar bazen maddiyatımızla bazen de maneviyatımızla...