dikiş teknikleri

  1. K

    Temel dikiş teknikleri

    Temel dikiş teknikleri Tekstil, dünyada ve Türkiye’de hızla ilerlemektedir. Globalleşme paralelinde tekstil, hem ekonomik hem de teknolojik anlamda kendine büyük bir yer bulmuştur. Bu sektör içerisinde Türk Giyim Sanayi, rekabetçi yapısı ve yenileşmeye açık bünyesi ile Türkiye’nin uluslar arası...