dijital işleme

  1. K

    Görüntü İşleme (Image Processing) Nedir?

    Görüntü İşleme (Image Processing) Nedir? Görüntü İşleme, görüntüyü dijital form haline getirmek ve bazı işlemleri gerçekleştirmek için geliştirilmiş, spesifik görüntü elde etmek veya ondan bazı yararlı bilgiler çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. It is a type of signal dispensation in which...