diger sanat alanları

  1. K

    Başlıca sanat alanları nelerdir ?

    Başlıca sanat alanları nelerdir ? Sanat, belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularının dışa vurumudur. Detay ise insanların, tabiat karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritm gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslûpla...