dans türleri

  1. K

    Modern Dans – Müziği türü olmayan Dans…

    Modern Dans – Müziği türü olmayan Dans… Modern Dans Nedir? dendiğinde en kısa ve net cevabı; 20. yy.’ın ilk başlarında balenin değişmez kurallarına tepki şeklinde gelişen bir dans türüdür. Bu dans, hemen her tür müziğe uydurulabilmektedir. Yeni hareket stilleri yaratmak için diğer dans...