alerji hastalıklar

  1. K

    İmmunoloji - Allerji ve Bağışıklık Hastalıkları

    İmmunoloji - Allerji ve Bağışıklık Hastalıkları İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ (ERİŞKİN) BÖLÜM HAKKINDA GENEL BİLGİLER Hasta hizmetleri, Klinik ve Laboratuvar Uygulamaları İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bölümü (erişkin) bağışıklık yetmezliği (immün yetmezlik) başta olmak...